top of page

Pràctiques sostenibles al coworking a Igualada Cal Neri

El coworking s'està convertint en una forma cada vegada més popular de treballar, amb molts treballadors que opten per aquesta opció per aprofitar els seus molts avantatges. N’hem llistat uns quants aquí. Però el coworking no ha de ser només una bona opció per a tu. Ben enfocat, també pot ser l’opció més sostenible per al planeta. Per això a Cal Neri ens preocupem de les bones pràctiques en aquest àmbit.


Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

El desenvolupament sostenible és un concepte clau en l'actualitat. Mai abans cap societat s’havia trobat amb un repte a l’alçada del de jugar-se, amb les seves pràctiques, garantir un futur sostenible per a les pròximes generacions. Per això, el 2015, les Nacions Unides van elaborar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una iniciativa per abordar les desigualtats socials, econòmiques i mediambientals del món. Els ODS són un marc global per a abordar les principals amenaces per al desenvolupament sostenible, incloent la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic.


Objetivos de Desarrollo Sostenible
ISGlobal Objetivos de Desarrollo Sostenible

LA SOSTENIBILITAT AL COWORKING CAL NERI


A Cal Neri la sostenibilitat és un dels principals eixos de prioritat. En un coworking ubicat en una petita ciutat, hi ha moltes maneres de garantir una gestió sostenible i alineada amb aquests objectius. En primer lloc, és important garantir l'eficiència energètica en totes les activitats relacionades amb el coworking. Això inclou l'ús d'il·luminació eficient en energia, la gestió eficient de l'energia en ordinadors i altres dispositius electrònics, i l'ús d'energies renovables en la mesura del possible. El que la teva butxaca t’insinua, té de fet una justificació ètica i ecològica: aclimatar, il·luminar i proveir diversos espais és més costós i menys eficient que concentrar els esforços en un sol lloc. Deixa que ens n’ocupem per tu!


Llums LED

La bona il·luminació és un factor clau per a la productivitat, i també per a la sostenibilitat. Conscients d’això, una pràctica que Cal Neri ha adoptat és la instal·lació de llums LED. Els llums LED no només consumeixen menys energia, sinó que duren més, de tal manera que tots els residus associats a la seva producció, transport, i posterior rebuig. També ajuden a crear un entorn de treball més agradable i saludable per als professionals que hi treballen. L'ús d'aparells elèctrics de baix consum ajuda a reduir la petjada de carboni.


Gestió de residus

Un bon espai de coworking demana, també, una gestió responsable dels residus. A Cal Neri els residus se separen per a garantir que es reciclin, reduint així la quantitat de residus que

acaben en abocadors. El reciclatge és un dels ODS claus per a combatre la contaminació i la degradació del medi ambient. Però com sabem, el reciclatge és la tercera de les prioritats, per sota de la reducció de residus. Per això el compromís a Cal Neri va més enllà: l’aigua per a consum es filtra, i es pot beure en gots reutilitzables, reduint al màxim la generació de residus plàstics d’un sol ús. També disposem de gots tèrmics, per a mantenir la teva beguda calenta (o freda) tanta estona com et calgui!


Ús mínim de paper

En la mateixa línia, el coworking a Igualada Cal Neri també fomenta l'ús mínim de paper, optant per la digitalització de la documentació. Això no només ajuda a reduir el consum de paper, sinó que també permet als professionals accedir a la informació de manera més ràpida i eficient, i des de qualsevol lloc. Pel què fa al paper associat a la higiene, també emprem paper reciclat, tant al WC com per a les mans.


Hàbits de transport sostenibles

Com vas a la feina? Pel fet d’estar situat al centre d’una petita ciutat com Igualada, el coworking a Igualada Cal Neri promou hàbits de transport saludables, com ara l'ús de bicicletes i caminar. El passeig Verdaguer, situat just a la vora de l’espai de coworking, té un carril bici segur i agradable, totalment separat del trànsit de vehicles. Ser accessible per mitjans de transport sostenibles no només ajuda a reduir la contaminació de l'aire, sinó que també incentiva una manera saludable de desplaçar-se. Massa sovint, separem totalment l’exercici dels hàbits laborals, creant la necessitat de dedicar encara més hores al nostre manteniment.


Parets amb aïllament tèrmic

Si has provat de treballar a casa al febrer, saps que la factura de la llum o el gas se’n ressentiran. Escalfar un habitatge per a una sola persona, especialment si està asseguda treballant, és una despesa important, a més d’una pràctica poc sostenible. La gestió tèrmica és un tema rellevant, i a Cal Neri li hem donat una importància central. Per això totes les parets estan revestides d’aïllament tèrmic. Això ajuda a mantenir una temperatura adequada dins de l'edifici alhora que s’estalvia al màxim l’energia, la qual cosa contribueix a una millor eficiència energètica. I pel que fa a tu, serà un estalvi individual!


La ubicació també és sostenible

Sabies que treballar en una petita ciutat com Igualada ja és, de per si, un gest sostenible? La petjada ecològica necessària per a mantenir una gran ciutat, com Barcelona, és més gran que la d’una petita ciutat, no només en termes absoluts, sinó també per persona. Les ciutats més petites tenen menor densitat de població i més proximitat als recursos naturals, cosa que les fa més fàcils de mantenir de manera sostenible. A més, les ciutats més petites solen tenir una economia més diversificada i menys dependent de la indústria, cosa que implica una menor pressió sobre els recursos naturals. La petjada ecològica per càpita a Barcelona és major que a Igualada. Potser t’has plantejat viure a Barcelona i te n’han dissuadit els preus: la sostenibilitat apunta en la mateixa direcció! Viure a Igualada i treballar-hi no només és més barat per a tu: també ho és per al planeta.
31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page