top of page

Coworking vs. oficina tradicional: Quin És el Més Adequat per al Teu Negoci?

Si estàs en el punt de partida del teu negoci o bé considerant un canvi d'entorn laboral, et trobes davant d'una important decisió: treballar en un espai d'oficina tradicional o optar pel coworking. Cada opció té els seus avantatges i inconvenients, i escollir la que millor s'adapti a les necessitats del teu negoci pot ser un factor crucial per al teu èxit. En aquest article, explorarem les diferències entre aquests dos tipus d'entorns de treball per ajudar-te a prendre una decisió informada.


Coworking: Flexibilitat, Facilitat, Comunitat

Una de les principals característiques del coworking és la flexibilitat que ofereix. En llocs com Cal Neri Coworking, pots llogar espais per a la teva empresa sense la necessitat d'un contracte farragós a llarg termini. Això et permet adaptar la teva ubicació i espai a les teves necessitats canviants. És ideal per a empreses noves que no volen compromisos a llarg termini i per a aquelles que volen expandir-se sense haver de canviar d'oficina.

Un fet també important a destacar dels espais de coworking és la facilitat que et proporciona a nivell de gestió; ja que en les quotes venen inclosos els subministres, el mobiliari i la neteja, entre moltes altres coses. D'aquesta manera tant autònoms com empreses només s'han de preocupar per focalitzar-se en el seu àmbit de treball i deixar de perdre temps en gestions que a la vegada també generen maldecaps i diners.

A més de la flexibilitat i la facilitat, el coworking també et brinda l'oportunitat d'establir connexions i col·laborar amb altres professionals i empreses que comparteixen l'espai. Aquesta interacció pot ser inspiradora i conduir a noves oportunitats de negoci. A més, molts espais de coworking ofereixen esdeveniments i xerrades que poden enriquir el teu coneixement i xarxa de contactes, com n'és un exemple Cal Neri Coworking a Igualada. *Pots consultar el calendari de xerrades i tallers aquí.espacio-de-coworking


Espai d'oficina tradicional: privacitat i control

D'altra banda, les oficines tradicionals ofereixen una major privacitat i control. Si la teva empresa requereix un alt grau de confidencialitat o necessita un entorn totalment personalitzat, un espai d'oficina tradicional pot ser la millor opció. A més, tindràs el control total sobre la configuració de l'oficina i podràs adaptar-la exactament a les necessitats del teu negoci. Algunes indústries, com la sanitat o la investigació científica, poden tenir necessitats específiques que només es poden satisfer en un entorn d'oficina tradicional, com instal·lacions mèdiques especialitzades o laboratoris.

Les empreses grans que requereixen una gran quantitat d'espai o tenen necessitats especials de configuració poden beneficiar-se d'un espai d'oficina tradicional. També és veritat que avui en dia ja hi ha moltes grans empreses que s'estan ubicant en coworkings per les facilitats que hem comentat en el punt anterior.alquiler-de-salas-de-reuniones


Com escollir la millor opció

La decisió entre coworking i espai d'oficina tradicional depèn en gran part de les necessitats i objectius del teu negoci. Abans de prendre una decisió, considera els següents factors:

  1. Necessitats espacials: Quina quantitat d'espai necessita el teu negoci i com aquesta quantitat pot canviar en el futur?

  2. Presupost: Quin és el teu pressupost disponible per a despeses d'oficina? El coworking sol ser més flexible des del punt de vista econòmic.

  3. Comunitat i xarxa: Valores les oportunitats de fer connexions i col·laborar amb altres empreses?

  4. Privacitat i control: Quina importància atorgues a la privacitat i al control total sobre l'espai de treball?

  5. Llarg termini vs. Curt termini: Quin és el teu horitzó de temps a llarg termini per a l'espai de treball?


En última instància, no hi ha una resposta única i definitiva a la pregunta de coworking vs. espai d'oficina tradicional. Però, si estàs dubtant, vine al Coworking Cal Neri i fes el dia de prova gratuït que oferim, així podràs comprovar per tu mateix/a que no mentim quan diem que segur que et voldràs quedar!

espacio-de-coworking

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page