top of page

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general del lloc web www.calneri.com i s'exposen les dades fiscals de l'empresa:

CAL NERI COWORKING proveït amb CIF 47125431H, adreça C/Sant Carles 10, Igualada, 08700, Barcelona amb correu hola@calneri.com i telèfon 699 570 588.

CAL NERI COWORKING no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de www.calneri.com. Amb els límits establerts a la llei, no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet.

OBJECTE DEL AVÍS LEGAL

L'Avís legal regula les condicions, l'accés i la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis, de pagament o gratuïts, posats a disposició de les persones usuàries.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposen els articles 5 i 6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, així com en els articles 12, 14 i 18 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, us informem que les dades subministrades passaran a formar part del fitxer de calneri.com, autoritzant expressament que els mateixos siguin objecte de tractament per atendre la seva sol·licitud, consulta i/o servei. Així mateix, quedeu informats i informades de la possibilitat d'exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (que preveuen els articles 15, 16 i 17 de la LOPD, així com en els articles 23 a 36 del Reial Decret 1720/2007) per mitjà de comunicació a la següent adreça de correu electrònic: hola@calneri.com . També mitjançant carta dirigida a l'adreça a dalt indicada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La informació i els continguts que es recullen en el present lloc web, així com el codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, el programari i els textos, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de CAL NERI COWORKING (calneri.com) i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, la seva modificació, la seva transformació ni altres drets reconeguts legalment a la seva titular, sense el permís previ i per escrit de la mateixa. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per CAL NERI COWORKING (calneri.com). La persona usuària, únicament i exclusiva, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

CAL NERI COWORKING (calneri.com) no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. 

MODIFICACIONS

CAL NERI COWORKING (calneri.com) es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu lloc web.

ENLLAÇOS A TERCERS

En el cas de vincles a llocs webs de tercers, l'Usuari passarà a estar regit pels Termes d'Ús i Política de Privacitat del nou lloc. CAL NERI COWORKING (calneri.com) no serà responsable ni tindrà obligació legal per l'ús d'aquests llocs.

GENERALITATS

CAL NERI COWORKING (calneri.com) no realitzarà publicitat enganyosa a través del seu lloc web. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del lloc web produïts com a conseqüència d'un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. CAL NERI COWORKING (calneri.com), com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors. CAL NERI COWORKING (calneri.com)  no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer la persona usuària en el seu accés al lloc web i/o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les parts, amb renúncia al seu fur propi, si això fos possible, es sotmeten als jutjats i tribunals de la província de Barcelona. La Llei aplicable serà l'espanyola.

bottom of page